Scroll to top

Queen of Tarab

No comments

Soutěžní podmínky

  • Soutěžící musí být starší 18 let (účastnice nižšího věku přihlašuje zákonný zástupce).
  • Musíte poslat vyplněnou přihlášku a odkaz na video (YouTube) ve stylu Tarab  v době 1.7.- 31. 8. 2014.
  • Video nesmí být delší než 4 minuty a nesmí být sestříhané.
  • Do 31.8.2013 je nutno zaplatit startovné ve výši 500 CZK (20 EUR).
  • Ze semifinále, kde se budou hodnotit videa, můžete postoupit do finále, které se koná 3. 10. 2014 v Brně.
  • Z přihlášených videí vybereme 5 finalistek/ů, které budou tančit na finálovém večeru při Opening Night dne 3. 10. 2014 v Brně na živou hudbu kapely Ziriab.
  • Vyhlášení těchto finalistek proběhne 11. 9. 2013 na webu festivalu. Součansně bude těmto finalisktám zaslána jejich finálová skladba, která bude přidělena a tanečnice má tedy jeden měsíc na přípravu.
  • Organizátor si vyhrazuje právo na změnu podmínek nebo na zrušení soutěže, pokud to budou okolnosti vyžadovat.

 

Propozice k finále a jeho průběh bude zaslán finalistkám do 20. 9. 2014. Finále je veřejné a probíhá v rámci openstage, vstupné je zdarma, prostory jsou nekuřácké a bude zde probíhat celovečerní program s bazarem.